VĂN HÓA CÔNG TY SWALLOW VIETNAM LOGISTICS., JSC

VĂN HÓA CÔNG TY SWALLOW VIETNAM LOGISTICS., JSC
 

 

SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC tự hào là một trong số ít công ty trong lĩnh vực Logistics luôn chú trọng xây dựng  nền văn hoá doanh nghiệp riêng biệt, đặc sắc và không thể trộn lẫn. Văn hoá SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC hình thành cùng với sự ra đời của công ty.

Đó là sự chia sẻ niềm tin và hệ thống giá trị của các thành viên. Văn hoá SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC đã trở thành món ăn tinh thần, chất keo đoàn kết, sân chơi tuyệt vời, nguồn động viên cổ vũ và là niềm tự hào của mỗi thành viên trong gia đình SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC. Các thế hệ SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC nối tiếp nhau đã chấp nhận, trân trọng và cùng nhau vun đắp cho văn hóa SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC ngày càng có cá tính và giàu bản sắc.

 

Logo_Van Hoa Doanh Nghiep_PC
Toàn thể cán bộ , công nhân viên trong gia đình SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC có nhiệm vụ phát triển và gìn giữ văn hóa SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC.  Hàng năm, SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC luôn tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao nhằm mang lại cho thành viên SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC một cuộc sống tinh thần phong phú, sự gắn bó với công ty, tin tưởng vào tương lai cùng thành công với SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI VĂN HÓA SWALLOW VIETNAM LOGISCTICS., JSC:

–          Tính sáng tạo/cách tân (Creative/Innovative)

–          Tính năng động (Dynamic)

–          Tính tiên phong/dẫn đầu (Pioneering/Leader)

–          Tính chất lượng (Quality)

–          Tính tin tưởng (Trust)

–          Có tầm nhìn (Vision)

 

 

Tin Liên Quan

NHÂN SỰ CÔNG TY SWALLOW VIETNAM LOGISTICS., JSC

NHÂN SỰ CÔNG TY SWALLOW VIETNAM LOGISTICS.,

Đọc thêm

đối tác

khách hàng