Lĩnh vực kinh doanh

Logistics là một loại hình hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền. Hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh của ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia. Sự phát triển dịch vụ logistics có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo cho việc vận hành sản xuất, kinh doanh, đáp ứng được về thời gian và chất lượng của các loại hình  dịch vụ khác. Logistics phát triển tốt sẽ mang lại khả năng tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Hiện nay, logistics được ghi nhận như một công cụ hữu hiệu mang lại thành công cho các doanh nghiệp cả trong khu vực sản xuất lẫn trong khu vực dịch vụ.

 

123
Logistics có thể được định nghĩa là việc quản lý dòng chung chuyển và lưu kho nguyên vật liệu, quá trình sản xuất, thành phẩm và xử lý các thông tin liên quantừ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng.

SWALLOW VIETNAM LOGISTICS., JSC đảm nhận trọn gói khâu “Logistics”, tham gia  quá trình xây dựng kế hoạch, cung cấp và quản lý việc chu chuyển và lưu kho có hiệu quả hàng hoá, dịch vụ và các thông tin liên quan từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ (trong nước và quốc tế) vì mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

 

111
Mục tiêu của SWALLOW VIETNAM LOGISTICS., JSC là từng bước đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách hàng với dịch vụ logistics tổng thể (Global Logistics), bao gồm :

  • Supply Chain Managment Logistics – Logistics quản lý chuỗi cung ứng.
  • Transportation Management Logistics – Logistics quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Warhousing/ Inventory Management Logistics – Logistics về quản lý lưu kho, kiểm kê hàng hoá, kho bãi.

đối tác

khách hàng