Giao nhận, vận chuyển đa phương thức

Giao nhận, vận chuyển hàng hóa đa phương thức

giao nhan da phuong thuc

GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐA PHƯƠNG THỨC   Vận tải đa phương thức quốc tế (Multimodal transport) hay còn gọi là vận tải liên hợp (Conbined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một … Đọc Thêm

đối tác

khách hàng